Het was eind oktober en één van de allerlaatste dagen van wat een eeuwigdurende zomer leek. Op het strand bij Wassenaarse Slag waren we op zoek naar een waargenomen ijsduiker. Het was onnatuurlijk warm, de zee was vlak, het was eigenlijk een middag voor een verfrissende duik. Op het strand genoten ook een groep meeuwen van de laatste zonnestralen. Niet veel bijzonders leek het, tot mijn oog viel op een meeuw met gele poten, geen kleine mantelmeeuw en met een duidelijk rode oogring; een Geelpootmeeuw (Larus michahellis, Yellow-legged gull). In het zand liggend kon ik hem mooi fotograferen. Zijn witte verenpak glansde in het zachte herfstlicht.

Geelpootmeeuwen leven langs Zuid-Europese en Noord-Afrikaanse kusten, verspreiden zich langzaam noordwaarts en zijn een min of meer zeldzame verschijning in ons land. Rond de Middellandse zee neemt de soort sterk in aantal toe, vooral vanwege het vele voedsel van menselijke origine, van vuilnisbelten tot visafval, waar de Geelpootmeeuwen zich aan tegoed doen. Op veel plaatsen in Zuid-Europa broeden ze nu in steden op daken en veroorzaken overlast net zoals de zilvermeeuwen dat kunnen doen in noordelijke steden. Op sommige plaatsen worden Geelpootmeeuwen zelfs actief geweerd of bejaagd, maar de echte oplossing voor de overlast ligt in een meer gesloten afvoer van afval. Het is belangrijk de populatie in de hand te houden omdat bij het plots wegvallen van menselijk afval als voedselbron een grote populatie geelpootmeeuwen overgaat op andere voedselbronnen zoals jongen van zeldzame zeevogelsoorten (stormvogeltjes, pijlstormvogels of sternen) of rostduiven zoals in Rome tijdens de voedselschaarste tijdens de Covid-epidemie.

Meeuwen (Laridae) zijn een familie uit de orde van de steltloperachtigen (Charadriiformes). Geelpootmeeuwen zijn lang gezien als ondersoort van de zilvermeeuw maar worden sinds 2005 beschouwd als een zelfstandige soort. Sinds 1985 broeden er 20-50 paren in Nederland, eerst vooral in mengvormen met zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen, maar sinds 2011 ook als pure Geelpootmeeuwparen. Zo is de Geelpootmeeuw een van de vele vogelsoorten die met het opwarmende klimaat noordwaarts schuiven en ook hier algemener worden.