Gewoonlijk zie je ze maar zelden, maar op veel plekken in Nederland kom je ze nu tegen; Roodpootvalken. Ze zijn net iets kleiner dan toren- of boomvalken, fijner getekend en wanneer ze niet rusten, zijn ze op jacht naar insecten. Vorige weekend fotografeerde ik er twee, jagend op sprinkhanen langs het Texelse strand (https://www.jaapvuijk.nl/de-blauwe-vesper/ ).

Wanneer je de statistieken van waarnemingen van Roodpootvalken in waarneming.nl bekijkt lijkt er iets bijzonders aan de hand. In de voorbije 40 jaar was er sprake van een invasie van Roodpootvalken in 1988, 1992, 2008 en 2016. De instroom van Roodpootvalken had deze jaren steeds plaats in het voorjaar, in de maand mei. Het betrof vogels die op hun trekroute vanuit de overwinteringsgebieden in zuidelijk Afrika door zuidoosten winden westelijk afgedreven waren en zo o.a. in het voorjaar in Nederland terecht kwamen. Frequent (36%) bleken het volwassen vogels (Hagemeijer W, https://limosa.nou.nu/limosapdf/l67(1)-007-014.pdf ). Na één of twee weken in Nederland trokken deze vogels weer door naar hun broedgebieden in Hongarije en oostelijker.

In het najaar worden Roodpootvalken ook wel in Nederland gezien, maar slechts in kleine aantallen. In de voorbije 40 jaar (https://waarneming.nl/species/316/statistics/ , geraadpleegd 10-9-2022) heeft alleen in 2013 een herfstinvasie van Roodpootvalken in Nederland plaats gehad met in totaal 1053 waarnemingen in de maanden augustus-september van dat jaar.

Tot dit jaar! De eerste najaarswaarneming van een Roodpootvalk werd op 7 augustus gedaan in Noord-Holland en sindsdien stromen de waarnemingen binnen. De teller staat nu op 1346! Bijzonder is dat het (zover vermeld) dit najaar bijna uitsluitend eerste kalenderjaarvogels blijken. Vogels die 3-4 maanden geleden uit het ei kropen. Het is niet ondenkbeeldig dat de juveniele roodpootvalken met de oostenwind van de voorbije weken vanuit Hongarije hierheen zijn gekomen. Het KNMI spreekt over 2022 van een zeer warme, zeer zonnige en extreem droge zomer. De insectenrijkdom die dit met zich meebrengt heeft mogelijk ook een positief effect gehad op de Roodpootvalkeninvasie die we nu meemaken. De jonge Roodpootvalken zijn behoorlijk uit de koers. De gebruikelijke herfsttrekroute naar het zuiden loopt voor hen vanuit Oost-Europa via de Middellandse zee en Oost-Afrika naar hun overwinteringsgebieden in zuidelijk Afrika.

Maar voor nu pleisteren er nog velen hier! Gisteren portretteerde ik er nog één bij Rhoon, net onder Rotterdam. Het weer was instabiel. Na enkele fikse buien, waarbij de juveniele Roodpootvalk en ik geen draad drooghielden, hielp de warme wind ons beiden snel weer op temperatuur komen. Zittend op een paaltje poetste hij zijn veren en schudde het water van zijn vleugels. Ik deed mijn kletsnatte regenjas uit en veegde het water zo goed mogelijk van mijn camera. In het zachter wordende avondlicht poseerde de Roodpootvalk gewillig. Wat was hij mooi! Aansluitend ving hij in mijn bijzijn een aantal keren een muis. Zijn volle krop deed ook vermoeden dat het hem goed gaat. Hopelijk bouwt hij zo voldoende reserves op voor de lange reis naar het zuiden die hij aanstonds toch zal beginnen.