De Driemanspolder bij Zoetermeer is in deze tijd een echte kraamkamer. Overal lopen en zwemmen er families met jonge Grauwe en Canadese ganzen, babykievitjes en andere steltlopers. Voor dag en dauw in de Driemanspolder ontmoet ik zo ook een heel klein steltlopertje langs het pad in het ruige groen. Het rondwandelende donsballetje is misschien nog maar net een paar dagen oud, kleiner dan een graspol. Met zijn dysproportioneel grote poten baant ie zich een weg door het voor hem hoge groen en pikt hier en daar een insectje weg. Zijn rondvliegende ouders maken al snel duidelijk dat het om een jonge Tureluur (Common redshank, Tringa totanus) gaat. Hij of zij wordt herhaaldelijk gemaand zich bij zijn broers en zusjes te voegen waarna hij snel in het groen verdwijnt.

Tureluurs zijn beweeglijke en vaak onrustige strandlopers die behoren tot de familie van de ruiters zoals bijvoorbeeld ook de zwarte ruiter of de groenpootruiter, die te zien is op mijn Homepage. Vaak hoor je hun namegiving roep al van verre wanneer ze met hun lange fel rood-oranje snavel en poten en witgebaande vleugelslag over het water scheren. Tureluurs broeden in een kuiltje in de grond en zijn nestvlieders en verlaten dus snel na het uitkomen hun nest om met de oudervogels hun eigen kostje bij elkaar te zoeken. De eerste 2 weken worden ze soms nog warm gehouden door hun ouders, daarna staan ze er min of meer alleen voor. Na 3-4 weken zijn ze vliegvlug. Er broeden momenteel ongeveer 20.000 broedparen in Nederland, minder dan enkele decennia geleden. “Onze” tureluurs overwinteren vooral in Spanje of westelijk Afrika, de tureluurs die we hier in de winter zien komen veelal uit IJsland, Engeland en Scandinavië.

Wat mooi dat ik dit kleine donsballetje en zijn ouders zo vroeg in de ochtend ontmoette. Ik had nog nooit zo’n jonge tureluur gezien. Liggend op het pad kon ik de tureluurs kort tussen de kruiden en hoge bedauwde graspollen door fotograferen, om ze weer snel tussen het groen te zien verdwijnen. Alle foto’s zijn voor zeven uur genomen in het nog zachte ochtendlicht.